Dům nechal postavit roku 1870 realitní makléř Joseph Titto pro jeho rodinu. V té době sahaly pozemky až k řece Labi. Původní název ulice Ferdinandstrasse 12., byl několikrát změněn a nyní je to ulice Na Kocandě. V domě žila rodina J. Titta s jeho ženou Wilhemine Hanke, dcerou Annou Laurou a dědečkem Josephem Tittou. Na dvoře bylo skladováno a prodáváno uhlí (na místě dnešního parkoviště).

Dcera Anna L. se provdala za plukovníka Richarda Stummera z Vídně a měli dva syny Richarda a Lea Stummera. Syn Leo si vzal za ženu sousedku z vedlejšího domu Marii Tachecí, v historickém kontextu sudetskou Němku (její rodiče byli Němka a Čech). V roce 1940 a 1942 se narodili syn Martin a dcera Barbara. Celá rodina žila v domě až do roku 1945, kdy došlo k odsunu sudetských Němců z Litoměřic1). Celkem zde žilo pět generací až do osudného odsunu. Dnešní odkaz patří žíjícím potomkům Martinovi a Barbaře. Oba žijí v Německu a mají početné rodiny.

V padesátých letech byli kontakty s českými příbuznými obnoveny a udržovány. Bez ohledu na komunistickou vládu mohl pan Tachecí jezdit navštěvovat svojí dceru do Německa celkem bez problémů až do roku 1990. Po sametové revoluci, bylo možno na poslední chvíli získat zabavený majetek zpátky. České příbuzenstvo informovalo německé příbuzné o prodeji domu v Litoměřicích, formou aukce tak rodina získala dům zpět. Dcera Lea Stummera Barbara Prislin roz. Stummerová chtěla dům využívat k rekreaci, ale příliš dlouhá a finačně náročná rekonstrukce přiměla Barbaru pronajnout celý dům za účelem provozování penzionu zhruba v roce 1993. Zde přichází na řadu současný majitel, který penzion provozuje a s rodinou Prislin je stále v přátelském kontaktu.

Zajímavý objekt je také vedlejší dům na Kocandě 10. Zde se narodil světoznamý grafik, malíř, ilustrátor Alfred Kubín. Malíř zde strávil tři roky života, poté se musela rodina odsunout do Rakouska. Rodiny se vzájemně přátelily.

1)  Litoměřice patřily mezi příhraniční oblasti, přirozenou hranicí byla řeka Labe. Etnickou většinu tvořili Němci. Mezi lety 1945 – 1947 došlo k úplné výměně obyvatelstva a k náhradě všech německých zaměstnanců Čechy.