Zajímavých cest po okolí můžete poniknout opravdu dost.

Za návštěvu stojí zámek Ploskovice, památník Terezín, hrad Házmburk, zámek Libochovice, vinařské Velké Žernoseky, historické mestečko Úštěk. Další místa, která stojí za to vidět jsou jezero v obci Píšťany, údolí Opárno, zřícenina Kamýk, hora Říp, přírodní rezervace Bílé stráně, vrh Plešivec, kopce Radobýl, Lovoš, Milešovka, Sedlo nebo rozhledna na Varhošti.

Bílé stráně 2 km

Severně od Litoměřic se nachází národní přírodní památka "Bílé stráně" o rozloze cca 12 ha nad údolím Pokratického potoka.

Nalezneme zde teplomilná společenstva se zvláště chráněnými druhy střevičník pantoflíček, sasanka lesní, len žlutý a tenkolistý, tořič muchonosný aj.).

Boreč 30 km

Ves Boreč s barokním zámkem a kaplí z r.1910.

0,5 km severně Borečský vrch, národní přírodní památka. Zde jsou pozoruhodné tzv. ventaroly (únik vlhkého a teplého vzduchu z vyústění puklinového systému kopce u vrcholu). V zimních měsících z vrcholu vychází teplé páry vzniklé cirkulací vzduchu v puklinách. Na jaře a v létě je proudění obrácené a při úpatí kopce se tvoří ledové krápníčky. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin jako např. hvozdík pyšný, borečka vzácná (Targionia hypophylla), koniklec otevřený a lomikámen růžicovitý. Je zde zřízena okružní naučná stezka.

Budyně n.O. 20 km

Vodní hrad - historické objeky s muzejní sbírkou, jejíž součástí je alchymistická dílna (Jandovo muzeum a muzeum alchymie). V prostorách hradu je umístěna galerie města Budyně n.O.

Otevřeno:

IV.-IX. Ú-Ne 10:30-12:00 13:30-15:00 hod.
X.-III. So+Ne 13:30-15:30 hod.

Tel. 416 862 395, 416 863 001.

Doksany 13 km

Ženský premonstrátský klášter z roku 1144, na konci 17.stol. barokně přestavěn a v 19.stol. upraven na zámek. Pro návštěvníky je otevřen románský klášterní kostel Narození P.Marie a krypta z poč. 13.stol.. Klášterní park s menšími objekty - pavilony, salla terena, plastiky.

Asi 1 km severně je hřbitovní kostel sv.Petra a Pavla, původně románský z 1.pol.13.stol., barokně přestavěn Octavio Broggiem.

Prohlídky VII.-VIII. Ú-So od 9:00 do 17:00 hod.

Z Doksan 1 km do Brozan - autokemp.

Libochovice 23 km

Město na Ohři, připomínané r.1292. Vypáleno husity r.1424 a r.1560 povýšeno na město. Rodiště světově proslulého fyziologa J.E.Purkyně.

Raně barokní zámek z konce 17.stol. (stav. Antonio della Porta) s francouzskou zahradou a anglickým parkem, otevřeno V.-IX Út-Ne 8:00-17:00 hod., IV.+X. So+Ne 9:00-16:00 hod.

Tel. 416591443.

Okolí dominuje zřícenina hradu Hazmburk, postaveného po pol. 13. stol. na území rodu Lichtenburků. Od r.1335 v majetku Zbyňka Zajíce z Valdeka. Tehdy byl hrad rozšířen o východní část s válcovou věží zvanou "Černá". Okolo pol. 16.stol. byl hrad opuštěn. S jeho zbytky je spjato mnoho pověstí. Tel. 606/820015, 416591443.

Lovoš 10 km

Lovoš, čedičový kužel spojen s o něco nižším znělcovým hřebenem zvaným Kybička tvoří dominantu průmyslového města Lovosice. Na vrcholu Lovoše turistická chata s rozhlednou.

V pondělí je zavírací den, ostatní dny je v provozu od 9:00 hod., nabízí občerstvení, ubytování (16 míst). Tel. 416597007, 607/184600.

Naučné stezky národní přírodní rezervace (chráněná stepní, lesostepní a hájová společenstva rostlin).

Milešovka 24 km

Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří (837 m.n.m.). Vyhlídkový bod. Dle Humbolda třetí nejkrásnější rozhled v Evropě. Na vrcholu meteorologická stanice z roku 1904, přístupná veřejnosti, a stánek s občerstvením. Národní přírodní rezervace (chráněny medvědice léčivá, hvozdík pyšný, kapradinka skalní, kosatec bezlistý aj.). Přístup jen po značených turistických cestách.

Oparno 15 km

Ves pod svahy Lovoše ležící na Milešovském potoce.

Zřícenina gotického hradu Oparno uváděného r.1354 v majetku Smila ze Vchynic. V majetku tohoto rodu zůstal až do poč. 16. stol.. Obsazen byl ještě v roce 1502. Roku 1535 je již uváděn jako pustý.

Oparenské údolí - zbytky pravěkých lomů, dolní částí vede naučná stezka Lovoš. Z rostlin možno vidět devětsil lékařský, lilii zlatohlávek, ocún jesenní atd.. Z živočichů se zde vyskytuje ledňáček říční, mlok skvrnitý aj.. Příjemná cca 6 km dlouhá procházka.

Ploskovice 7 km

Obec připomínána k r.1188 jako majetek šlechtice Hroznaty.

Někdejší gotická tvrz přestavěná po roce 1720 podle návrhu litoměřického stavitele O.Broggia na barokní zámek s parkem koncipovaným původně jako malé Versailles.

Zámek přestavěn v letech 1850-53 na letní sídlo českého krále Ferdinanda V. Dobrotivého. Po r.1918 přešel zámek jako majetek Habsburků do rukou státu a bylo zde letní sídlo ministerstva zahraničních věcí. Častým hostem zde býval Edvard Beneš a Jan Masaryk.

Radobýl 3 km

Osamocený vrch u Litoměřic zmiňovaný již r.1359, kdy byly jeho svahy věnovány Karlem IV. městu ke zřízení vinic. Z vrcholu kopce, kde je umístěn železný kříž, možnost krásného rozhledu na Polabskou nížinu a České středohoří. Část kopce je přírodní památkou (divizna brunátná, kavyl Ivanův aj.)..

Ve svazích kopce byla ke konci války budována podzemní továrna zvaná "Richard". Pro veřejnost nepřístupná.

Říp (456m) 25 km

Národní kulturní památka, ve 12. stol. zde byla postavena románská rotunda sv. Jiří. R. 1868 odtud byl odvezen základní kámen ke stavbě Národního divadla v Praze. V dubnu se zde koná Řipská pouť.

Prohlídky V.-IX. Ú-Ne 9:00-18:00 hod., X.-IV. Stř.-Ne 9:00-16:00 hod. Tel. 602/166935, 475210433. OÚ Krabčice 416845093.

Terezín 4 km

Pevnostní město Terezín založeno r.1780 císařem Josefem II., nazváno na počest jeho matky Marie Terezie. Od r.1782 byl Terezín královským městem, které podléhalo litoměřickému magistrátu. Jeho pevnostní statut zrušen r.1887. Téměř po celém obvodu města je zachováno původní opevnění. Na pravém břehu řeky Ohře vznikla tzv. Malá pevnost, která se využívala již od 19.stol. jako těžké vězení. V červnu 1940 v ní bylo zřízeno vězení pražského gestapa. Jeho branami prošlo více než 90 000 vězňů, z nichž zde více jak 2/3 zahynulo. Z vlastního města bylo vystěhováno obyvatelstvo (říjen 1941) a vzniklo zde ghetto, kterým prošlo na 160 000 židovských vězňů, z nichž asi 36 000 zahynulo přímo zde a další pak většinou v Osvětimi.

Památník Malá pevnost jako historická část Terezína a národní hřbitov. Prohlídka památníku s průvodcem (Č, N, A, F, R). Prohlídka stálé expozice a galerie, stálé expozice Terezín 1780 - 1939, návštěva kina, výstavy instalované v prostorách Malé pevnosti.

Muzeum ghetta - prohlídka stálé expozice, galerie - práce vzniklé v terezínském ghettu, návštěva kina, prohlídka bývalého ghetta s průvodcovským výkladem (Č, N, A, F, R).

Třebenice 16 km

Obec zmiňována r.1227 jako majetek kláštera sv.Jiří na Pražském hradě. Za povšimnutí zde stojí kostel Narození P.Marie z let 1591-1601, raně barokní hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice z let 1692-1696.

Zřícenina hradu Košťálov, jež patřil do majetku kláštera sv.Jiří na pražském hradě. Poprvé je připomínán r.1372. Na začátku husitských válek připadl hrad do majetku Kaplířů ze Sulevic. V 16.stol. byl opuštěn.

Muzeum českého granátu - umístěno do bývalého evangelického kostela a založeno r.1872. Základem se stala sbírka zdejšího lékaře, vlastence a buditele V.Paříka. Můžeme zde spatřit mimo jiné největší český granát (pyrop), kolekci šperků Ulriky von Levetzow, lásky J.W.Goetha a kališnický graduál (40 kg).

Třebušín 10 km

Ves Třebušín připomínaná r.1169 byla majetkem litoměřického kastelána Bleha. za povšimnutí zde stojí barokní kostel sv.Mikuláše z r.1710 s kaplí sv.Jana Nepomuckého.

Na sever od obce, asi 1 km na sever se nachází zřícenina hradu Kalich založeného Janem Žižkou z Trocnova roku 1421. Po Žižkově smrti byl hrad v držení jeho bratra Jaroslava a sestry Anežky. Husitská posádka tu zůstala i po bitvě u Lipan až do roku 1437. Poté hrad střídal své majitele a osídlen byl až do poslední čtvrtiny 15.stol..

Varhošť 8 km

Vyhlídkový vrch s kovovou rozhlednou ve výšce 639 m.n.m.. Překrásný výhled do Polabské nížiny a na České středohoří.

Velké Žernoseky 2 km

Vinařská obec, připomínaná k 60.létům 12.stol..

Barokní zámek s vinnými sklepy z 18.stol., pozdně gotický kostel sv.Mikuláše z roku 1516, historické vinice.

1 km jižně velké Píšťanské jezero s ostrovy, vzniklé po těžbě štěrkopísků. Koupání, rybaření, jachting aj..

Zubrnice 50 km

Muzeum vesnice (skanzen), přístupno od dubna do října denně mimo pondělí.